Kontakt

Zdrav gib s.p.

Samo Šinik
Struževo 3d
4000 Kranj
Slovenija
samo.sinik@zdrav-gib.si
Tel: +386 (0)40 273 271